Ancestral Wombhealing

Vår feminina urkraft har funnits länge på vår jord och den har tystats ned i eoner av tid. Därför är det vanligt att människor får blockeringar, vid sakral och halschakrat.


Genom ancestral wombhealing väcker vi den gudomliga feminina skapande urkraften inom oss, det är den vi för vidare nu från våra förfäder, från generation till generation och från livmoder till livmoder.


Vi aktiverar vår livmoder, våra själar och vår intuition.

När vi arbetar med vår livmoder jobbar vi mycket med vår tidslinje, så som vår fysiska moder, vår mormor och längre bakåt i tiden samt tidigare liv.
Många av våra trauman lagras vid magen i höjd med vår navel, det är där vi bär på vårt känsloliv. Vi arbetar med Sakral chakrat för att läka gamla trauman och för att väcka vår essens till liv med vår feminina urkraft.

Moderjord är vår lärare, hon lär oss om hur vi kan läka. Vi bär hennes visdom inom oss genom alla element. 🌹 Tillsammans med våra sinnen, att vara i vår skapande kraft, vår kreativitet, livskraft, aktiverar vår röst, vår kropp, vår livmoder, våra rörelser, vår sensualitet, förmåga att se bortom rädslor.

Ancestral Wombhealing tekniken är något som används i generationer och förts vidare mellan medicinkvinnor.